Příspěvek na paruku od pojišťovny

 

 

Zvolte si vaší zdravotní pojišťovnu

Příspěvek na paruku pro pojištěnce VZP (111)

 

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 2 000 Kč.

Na tento příspěvek mají nárok:

 • Pacienti, kteří podstupují (podstoupili) při onkologickém onemocnění léčbu chemoterapií a nebo jinou léčbu
 • s nežádoucím účinkem alopecie

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete

v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. osobní návštěvy na kterékoliv pobočce VZP (seznam zde)
 2. online aplikace VZP, pokud máte přihlašovací údaje (přihlásit se můžete zde)z
 3. zaslání poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 4. vložení do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště či předáním na podatelně některé poočky VZP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Příspěvek na paruku pro pojištěnce OZP (207)

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 4 000 Kč 

Na tento příspěvek mají nárok:

 • Onkologicky nemocní pojištěnci OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

K získání příspěvku je potřeba předložit:

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v Podmínkách

 čerpání zdravotně preventivních programů OZP

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

1.zaslání poštou na adresu Ředitelství OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Příspěvek na paruku pro pojištěnce VoZP (201)

 

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 1 000 Kč

Na tento příspěvek mají nárok:

 • Pojištěnci, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocněníní

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 • Doklad o zaplacení paruky
 • Čestné prohlášení o indikované léčbě „protinádorová chemoterapie“ podepsané žadatelem
 • nebo zákonným zástupcem (můžete stáhnout zde)

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete ve Všeobecných podmínkách čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. On-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik - přikládáte kopie obou výše uvedených dokladů. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele (Aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF)
 2. On-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložíte kopie obou výše uvedených dokladů ve formátu PDF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ZP Škoda (209)

 

 

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 4 000 Kč.

Na tento příspěvek mají nárok:

 • Pojištěnci při/po aktivní léčbě onkologického onemocnění

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 • Doklad o zaplacení paruky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)
 • Žádost o příspěvek na zdravotní programy  (můžete otevřít zde)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které  najdete v Podmínkách proplácení a náležitosti dokladů)

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. osobní návštěvy na kterékoliv pobočce ZP Škoda (seznam zde)
 2. e-mailu na adresu zpskoda@zpskoda.cz
 3. zaslání poštou na adresu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
 4. vložení do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ZP Ministerstva vnitra ČR (211)

 

 

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 2 000 Kč 

Na tento příspěvek mají nárok:

 •  Pojištěnci, kteří podstupují nebo podstoupili protinádorovou léčbu (chemoterapii) nebo trpí autoimunitní alopecií 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 • Potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy
 • Platební doklad o úhradě (v den podání žádosti nesmí být starší než 2 měsíce)
 • Žádost o příspěvek z Fondu prevence (můžete otevřít zde)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete sepsány všeobecně zde a nebo konkrétněji zde.

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. mobilní aplikace (stahujte zde)
 2. e-komunikace prostřednictvím webového prohlížeče (vstup zde)
 3. osobní návštěvy na pobočce (seznam zde)

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ČPZP (205)

 

Pro aktuální rok je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 2 000 Kč 

Na tento příspěvek mají nárok:

 • Onkologicky nemocní pacienti, kteří podstupují nebo podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 • Číslo účtu - průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná
 • prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Čestné prohlášení pojištěnce o indikované léčbě (stahujte Čestné prohlášení pojištěnce o indikované léčbě)
 • Doklad o úhradě paruky

 Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete sepsány v Zásadách čerpání preventivních programů

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. osobní návštěvy pobočky (seznam zde)
 2. zaslání žádosti poštou - Sídlo ČPZP, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava
 3. mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP) (zde)
 4. elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (můžete se přihlásit zde)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stále si nevíte rady?

Nenašli jste potřebné informace? Rádi Vám poradíme a pomůžeme!

Volejte  +420731 184 769 nebo pište na lenastyle@lenastyle.cz